2014. május 1., csütörtök

Molnár Ágnes Éva: Kötésben/TRIBUTE


A kiállítás Karafiáth Orsolya performance-a nyitotta, mely szembeállította a természetes nő és a public relation , napjaink által diktált, mindenhez értő és végletekig önmagára "valamit" adó sikerorientált, a társadalom által megkívánt "természet" által diktált nőt. Ahogy Psota Irén énekelte annak idején "Az igazi nő mindent jól csinál, az igazi nő mindenhez ért, az igazi nő mindenben helyt is áll, s nem kiált a szomszédért!"

 Molnár Ágnes Éva fotóinak egy része szűkebb, családi körben játszódnak, míg a többi különböző női feminista csoportok, világhírű akcionisták helyzeteit elevenítik fel. Az anyag előtte a Capa Központban volt látható, melynek kurátora Bán András, műkritikus volt.
 "Determinál, köt minket az a mikroközösség, melyben élünk. Ez a kötöttség és kötődés meghatározza szerepünk ezen kis közösség keretein túl is. Együtt élünk másokkal. egy kapcsolatszövetben, előző generációkkal elválaszthatatlan függésben, akaratlan átörökítésben, mások akaratának alávetetten, vagy önként, vagy véletlen.

 A KÖTÉSBEN című sorozatom a család definíciójának és értelmezésének pluralitását, az együttélés különböző módjait mutatja be a mai társadalomban. Bizonyos értelemben családfotók, melyek kiemelik a közösségen belüli viszonyokat, kötődéseket egy őszinte gesztuson, a táncon keresztül."
A művész által kiválasztott három aktivista csoport (Pussy Riot, Guerilla Girls és Gulabi Gang) mindegyike társadalmi célokért küzd főként a nemek közötti egyenlőség területén. Összetartozásuk egyértelművé tételére erős, visszatérő vizuális jegyeket használnak. Ezek a képek és attribútumok köszönnek vissza Molnár Ágnes Éva fotóin – álarcaik mögé rejtőzik, az azonosulni vágyás gesztusával tiszteleg munkásságuk előtt. A beállított fotókon az újrajátszásokkal és utalásokkal a különbözés és azonosulás lehetőségeit gondolja végig.
„Alapvető gondolkodás- és cselekvésbeli fogyatékosságokról árulkodik minden próbálkozás, hogy családban és hivatásban a régi viszonylatokat állítsák helyre férfiak és nők között” – írja Ulrich Beck a globalizáció taglaló egyik tanulmányában. „A családon belüli és a nemek között bekövetkezett változásokat csupán magánjellegű jelenségnek és problémának tekinti, s nem ismeri fel összefüggésüket a társadalmi és kulturális modernizációval.” A családi szerveződések szabályainak rongáltsága, átláthatatlansága a családi szerveződés alapjait is kétségessé teheti. Molnár Ágnes Éva itt bemutatott másik, most elkezdett, KÖTÉSBEN című sorozata másképp érvel. Úgy gondolja, determinál, köt minket az a mikroközösség, melyben élünk. Ez a kötöttség és kötődés meghatározza szerepünk ezen kis közösség keretein túl is. „A nők és férfiak együttélésének valamennyi (házasság előtti, alatti, melletti és utáni) formájában évszázados konfliktusok törnek elő” – érvel Beck. A konfliktusoknál erősebbek a kötések – válaszol Molnár Ágnes Éva. Együtt élünk másokkal, egy kapcsolatszövetben, előző generációkkal elválaszthatatlan függésben, akaratlan átörökítésben, mások akaratának alávetetten, vagy önként, vagy véletlen.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése